Als u kiest voor het persoonlijk plan krijgt uw kind meer aandacht. Dit betekent dat ik met uw kind in gesprek ga en op basis van dit gesprek uw kind in laat stappen op zijn of haar niveau. De instaptoets van het programma kan niet alle aspecten meenemen en wellicht heeft uw kind een slechte dag. Uw kind zal dan misschien in een te hoog of in een te laag niveau instappen.

Voor slechts €45,00 kom ik, wanneer u in Zuid Holland woont, bij u langs om dit gesprek aan te gaan. Woont u niet in deze provincie dan zal het gesprek telefonisch gehouden worden. Tijdens dit gesprek zal ik vragen in welk onderwijstype hij of zij zit en in welk jaar. Ook zal ik vragen hoe de cijfers zijn en waar hij of zij veel moeite mee heeft. Het programma heeft verschillende onderdelen. Zo ook onderdelen specifiek voor dyslecten en zwakke lezers. Deze onderdelen richten zich specifiek op de fonemische achterstanden die dyslecten hebben. Deze worden vanaf de basis aangeleerd aan uw kind.

Naast deze individuele begeleiding krijgt u ook de mogelijkheid om vaker dan eens de voortgang te toetsen met de geïntegreerde toets. Deze toets geeft een duidelijk beeld over hoe uw kind vooruit is gegaan op alle verschillende vlakken: woordkennis, fonemisch bewustzijn, spelling en leesvaardigheid.