Bijles Engels Online is onderdeel van SGA Onderwijs. Wij zijn op 1 januari 2018 gestart naar aanleiding van onderzoek naar de effecten van fonemisch bewustzijn op leesvaardigheid Engelse taal bij dyslectici. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat er een werkboek is gemaakt voor dyslectici. Dit werkboek richt zich op het trainen van het fonemisch bewustzijn, wat op de langere termijn zorgt voor een groter tekstbegrip.

Bijles Engels Online is voortgekomen uit het contact dat wij hebben met Graviant Learning. SGA Onderwijs werkt samen met Graviant Learning om dyslectici hulpmiddelen voor de Engelse taal te bieden. Fast Forword en Reading Assistant zijn beide programma’s die bij dyslectici grote impact kunnen hebben. Zo werkt Fast Forword aan het fonemisch bewustzijn, maar ook aan de verbindingen tussen linker en rechter hersenhelft. Reading Assistant helpt leerlingen met dyslexie met het voorlezen van teksten in het Engels. De leerlingen leren Engels op een actieve manier en krijgen met dit programma directe feedback op de uitspraak.