Hardop lezen wordt vaak geassocieerd met zwakke lezers die hulp nodig hebben. Echter kunnen ook sterke lezers hier veel aan hebben. Een studie uit Amerika gedaan door Colin Macleod en Noah Forrin (2017) in Waterloo concludeert dat hardop voorlezen het gemakkelijker maakt woorden te onthouden dan wanneer er in stilte wordt gelezen. Deze studie is een vervolg op een studie uit 2011 waar ook al geconcludeerd werd dat het hardop voorlezen een groter effect heeft op werkgeheugen dan wanneer iets voorgelezen wordt.

In de studie van 2017 is nagegaan of het naluisteren van je eigen spreken een effect heeft op het werkgeheugen. Het uitspreken van woorden zorgt voor een ervaring die opgeslagen wordt in de hersenen, deze kan later opnieuw opgeroepen worden. Dit wordt door de wetenschappers ook wel het “production effect” genoemd. Belangrijke notie in het onderzoek is dat de deelnemers aan de studie eigen opnames eerder herkenden dan opnames van anderen, ook al werd dezelfde tekst gelezen. Dit toont aan dat de herkenning bij eigen opnames groter is dan opnames van anderen. De ervaring van het voorlezen wordt teruggehaald vanuit de hersenen. Dit zorgt voor een vergroot tekstbegrip.

De studie uit 2017 concludeerd dat het onderscheidend vermogen van leerlingen het werkgeheugen traint. Door het motorisch systeem van de hersenen aan te spreken en door zelfherkenning worden woorden die hardop worden uitgesproken als unieke ervaringen opgeslagen en nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd.

Reading Assistant heeft de functie om het voorgelezen stuk terug te horen. Doordat dit terug geluisterd kan worden kunnen de verbindingen gelegd worden en fouten worden herkend.

Lees hier de samenvatting van de studie van Macleod en Forrin.

Categorieën: Reading Assistant