Wat is dyslexie?

Dyslexie heeft grote gevolgen voor mensen. Dyslexie zorgt voor achterstanden op de middelbare school en in het hoger onderwijs en daarmee voor mindere kansen op de arbeidsmarkt later. 

Er zijn twee verschillende soorten dyslexie: Linguïstische dyslexie en perceptuele dyslexie. Deze hebben te maken met de rechter en linker hemisferen. De functies van de linker hemisfeer zijn onder andere: taalkundig ontleden, geschreven taal, woord en taal en analytisch vermogen. De rechter hemisfeer heeft onder andere deze functies: zintuiglijk, creativiteit en innerlijk bewustzijn. Linguïstische dyslexie is een gevolg van een vroegtijdige overgang van rechter hemisfeer naar linker hemisfeer. Dit heeft tot gevolg dat iemand met linguïstische dyslexie zeer snel maar niet correct leest. Perceptuele dyslexie is een gevolg van een vertraagde en onvoldoende overgang van rechter hemisfeer naar linker hemisfeer (Schalkwijk & Loonstra, 2006). Dit heeft tot gevolg dat iemand met perceptuele dyslexie erg langzaam, maar zeer correct leest.

Over het algemeen kan perceptuele dyslexie door scholen opgevangen worden door de leerlingen meer tijd te geven om toetsen te maken. Linguïstische dyslexie is echter lastig te ondervangen voor scholen, daarom bieden zij vaak remedial teaching aan. Tijdens remedial teaching wordt gewerkt aan het versterken van verbindingen tussen de linker en rechter hemisfeer. Dit is precies wat Fast Forword ook doet, maar dan met de Engelse taal.

Fast Forword linkt de rechter hemisfeer met bewegende beelden en de linker hemisfeer met taal om zodoende deze verbinding te versterken. Meerdere onderzoeken, onder andere van Morfidi et al (2007), tonen aan dat de fonemische processen bij dyslectische leerlingen achterblijven op die van leeftijdsgenoten zonder dyslexie. Deze processen zijn te verbeteren door dit intensief te trainen. Fast Forword biedt deze training. Door veel herhaling in stof, maar tegelijkertijd door dit steeds iets moeilijker te maken zorg je ervoor dat de verbinding tussen linker en rechter hemisfeer wordt versterkt.

Dyslexie is dus absoluut niet onoverkomelijk.

Bij SGA Onderwijs krijg je remedial teaching maar dan gericht op de Engelse taal!

Fysieke bijles nodig?