Online Bijles Engels

Leer Engels Online

SGA Onderwijs richt zich specifiek op dyslectici die problemen hebben met de Engelse taal. Vanwege het feit dat de Engelse taal zich niet of nauwelijks heeft aangepast aan huidige uitspraak qua spelling is deze taal extra moeilijk voor dyslectici. Dyslexie kenmerkt zich door een vertraagde of verstoorde link tussen de linker en rechter hersenhelft. Deze vertraagde of verstoorde link zorgt ervoor dat het lezen van woorden vertraagd of foutief wordt omgezet tot taal voor een dyslecticus. Lees meer over dyslexie..

SGA Onderwijs biedt naast de fysieke bijles ook een online omgeving om opgelopen achterstanden in de Engelse taal weg te werken. De online leeromgevingen van Fast Forword en Reading Assistant werken achterstanden weg door te werken aan alle elementen van taal.

Online Bijles Engels volgen heeft vele voordelen. Het is een stuk voordeliger dan fysieke bijles, de online bijles Engels leert met uw kind mee en de programma's hebben ingebouwde toetsen om de voortgang te controleren.

SGA Onderwijs biedt naast de online programma's ook inzicht in geboekte resultaten. Iedere week komt er een uitgebreide rapportage via de mail naar ouders. Hierin wordt bij het programma Fast Forword vermeldt op hoeveel procent je zit van het niveau waar je in leert en hoeveel moeite jij ervaart met bepaalde elementen van het programma. Bij Reading Assistant is in te zien hoeveel tijd je spendeert aan het programma per week. Ook is er in te zien hoeveel van deze tijd daadwerkelijk gespendeerd wordt aan het lezen van boeken. Zo leer je online op je eigen niveau, is er een échte docent Engels die ervaring heeft met dyslexie die op de achtergrond meekijkt en hebben ouders inzicht in geboekte resultaten.

Fast Forword & Reading Assistant

Leer online Engels met Fast Forword of Reading Assistant! Met Fast Forword leer je aan de hand van spelletjes klankherkenning, woordenschat, de betekenis van woorden en de spelling van de Engelse taal. Ook werk je aan je werkgeheugen en je concentratievermogen. Dit doe je allemaal op je eigen niveau en op je eigen snelheid met behulp van een online programma. Ook werk je met Fast Forword aan alle aspecten van dyslexie.

Met Reading Assistant ben je bezig met leesvaardigheid en spreekvaardigheid. Met behulp van geavanceerde spraakherkenningsoftware wordt je uitspraak herkent en verbetert wanneer dit nodig is. Je krijgt dus realtime feedback op uitspraak. Het leren van Engels wordt zo leuker en gerichter.

Ga online Engels leren met Reading Assistant of Fast Forword en krijg de persoonlijke aandacht van een echte bijles Engels.

Gekoppeld aan schoolniveau

Fast Forword en Reading Assistant zijn beiden gekoppeld aan het Europees Referentie Kader. Met dit kader wordt op scholen ook gewerkt. Dit kader loopt van A1 t/m C2 en hiernaast is te zien hoe ver deze uiteen kunnen lopen op het voortgezet onderwijs.

Ook CITO werkt met toetsen die gemaakt zijn op basis van het ERK niveau dat de leerlingen zouden moeten beheersen. Zo zijn alle teksten en vragen bij een HAVO toets op het niveau B2 en de teksten en vragen bij een VMBO Kader toets op het niveau A2.

Jij en je ouders krijgen inzicht in jouw niveau. Naar aanleiding van de instaptoets wordt je namelijk ingedeeld in een niveau van waaruit je boeken gaat lezen of spelletjes speelt om door te groeien. Deze groei kunnen wij koppelen aan de ERK niveaus. Stap jij bijvoorbeeld in op het niveau A1 beginnend dan kan je binnen 30 dagen naar A2 beginnend of zelfs hoger. Dit is een heel jaar aan onderwijs groei in slechts 30 dagen!

Vraag snel meer informatie aan of bestel een licentie. Stuur hieronder een bericht.

ERK

Het Europees Referentie Kader geeft aan op de schaal van A1 (beginner) t/m C2 (vloeiend) hoe goed iemand is in het gebruik van een taal. Voortgezet Onderwijs scholen werken met dit referentie kader om het gebruik van een taal te meten. 

Kijk naar jouw niveau op de middelbare school en het verwachte niveau Engels dat jij aan het einde van de middelbare school moet hebben.

ERK Niveaus ingedeeld naar leerniveau.